پنجره ی ضریح حضرت عباس (س)

شناسه 833
نوع فایل PSD
ابعاد 5000 x 3000
تراکم 300 dpi
حجم فایل 22.4 mb

رایگان