پرچم گنبد امام رضا (ع)

شناسه 134
نوع فایل PSD
ابعاد 2900 x 2900
تراکم 300 dpi
حجم فایل 2.4 mb

رایگان

اصل عکس، توسط وهب رامزی گرفته شده است که به رایگان در اینترنت منتشر شده است. این عکس را انتخاب و با دقت دورگیری کردم.

نظرات

شما هم می‌توانید نظر خود را راجع به «پرچم گنبد امام رضا (ع)» ثبت کنید.

تاکنون هیچ نظری ثبت نشده است.