ثبت نام به عنوان تامین‌کننده

نام و نام خانوادگی به صورت عمومی نمایش داده نمی‌شود.

نام کاربری (username) برای ورود به سایت مورد استفاده قرار می‌گیرید، همچنین برای ورود می‌توانید از پست الکترونیک خود نیز استفاده نمایید.

این اطلاعات به صورت عمومی نمایش داده نمی‌شود. بعد از تایید ثبت نام برای ارتباط با مشتریان می‌توانید از طریق حساب کاربری راه‌های ارتباطی خود با مشتریان را مشخص نمایید.