گنبد و گل دسته حرم حضرت معصومه (س)

شناسه 671
نوع فایل PSD
ابعاد 3500 x 3500
تراکم 200 dpi
حجم فایل 10 mb

رایگان