مشت گره کرده با زنجیر پلاک نماد مقاومت

شناسه 15229
نوع فایل PSD
ابعاد 2200 x 2397
تراکم 300 dpi
حجم فایل 3.8 mb
نسخه دیجیتال
  • برای محصول نهایی رایگان، مجوز عادی کفایت می‌کند.
  • اگر محصول نهایی فقط به یک مشتری در یک نسخه فروخته شود، مجوز عادی کفایت می‌کند.
  • ویژه یک کاربر ؛ بدون حق کپی و بازنشر اصل فایل
توضیحات بیشتر

9,000 ت