کتیبه یا اباعبدالله

شناسه 11215
نوع فایل PSD
ابعاد 5513 x 7876
تراکم 200 dpi
حجم فایل 95.6 mb
نسخه دیجیتال
  • برای محصول نهایی رایگان، مجوز عادی کفایت می‌کند.
  • اگر محصول نهایی فقط به یک مشتری در یک نسخه فروخته شود، مجوز عادی کفایت می‌کند.
  • ویژه یک کاربر ؛ بدون حق کپی و بازنشر اصل فایل
توضیحات بیشتر

19,000 ت