سربرگ سوره‌ قرآن خطی

شناسه 462
نوع فایل PSD
ابعاد 2500 x 5000
تراکم 200 dpi
حجم فایل 10 mb

رایگان