راح

qalamu.ir/user/rah

8 محصول

راح به معنی شراب؛ باده. راح‌ روح: ‹راه ‌روح› (موسیقی) گوشه‌ای در دستگاه شور.