اخبار

همانطور که قول داده بودیم، قوانین اصلی و قوانین مجوزهای قلمو بروزرسانی و تکمیل شدند.
در بخش تغییرات قوانین آمده است:
تغییرات به محض بروزرسانی و یا در زمانی که قلمو معین می‌کند، لازم‌الاجرا خواهند بود. تأمین‌کننده مسئولیت بررسی به‌روزرسانی احتمالی قرارداد را بر عهده دارد. نسخه بروز شده از طریق وب سایت قلمو در دسترس عموم قرار می‌گیرد. قلمو مسئولیتی نسبت به اطلاع رسانی نفر به نفر در خصوص تغییرات احتمالی ندارد و کاربر، تأمین‌کننده، و بازاریاب می‌بایست موارد را با مراجعه به وب سایت قلمو بررسی نمایند…
بخش مجوزها شاید به این شکل و دقت برای اولین بار در کشور ما مطرح و اعمال می‌شود. مجوزهای قلمو همان طور که کاملا جدی و گسترده حامی طراحان و هنرمندان و حقوق آن‌هاست، دست خریداران را برای استفاده های شخصی و محدود باز می‌گذارد و متناسب با درآمد فروش و توزیع اثر، هزینه مجوز آن تعیین می‌شود.
در بخش مجوزها آمده است:

برای مشاهده کامل، لینک قوانین اصلی و لینک مجوزهای قلمو را کلیک کنید.