لبیک یا زینب کبری

شناسه 4968
نوع فایل JPG
ابعاد 3500 x 4950
تراکم 300 dpi
حجم فایل 6 mb
نسخه دیجیتال
  • برای محصول نهایی رایگان، مجوز عادی کفایت می‌کند.
  • اگر محصول نهایی فقط به یک مشتری در یک نسخه فروخته شود، مجوز عادی کفایت می‌کند.
  • ویژه یک کاربر ؛ بدون حق کپی و بازنشر اصل فایل
توضیحات بیشتر

2,000 ت