نشانه نوشته امام علی علیه السلام

شناسه 13732
نوع فایل PSD, AI, EPS
ابعاد 4080 x 2994
تراکم 300 dpi
حجم فایل 26.3 mb

17,000 ت 10,000 ت